ادویه گراماسالا

به طور کلی می توان گفت گرام ماسالا به ترکیبی از ادویه جات گرم کننده بدن گفته می شود که ترکیب جادویی آن، گرما را به بدن می رساند، در نتیجه سم زدایی و متعادل کننده کل سیستم بدن است.

مقایسه