پودر سنجد

کاربرد: تهیه انواع حلوا، معجون، فرنی و میان وعده در ترکیب با شیر.

مقایسه
دسته: