گل رنگ

کاربرد: در تهیه فرنی، انواع شیرینی و کیک، انواع پلو، انواع خورشت، انواع خوراک گوشت، شله زرد و استفاده به عنوان جایگزین زعفران.

مقایسه
دسته: