ادویه دوغ و ماست

دوغ یک نوشیدنی با طبع سرد است. انواع چاشنی و ادویه های مورد استفاده در دوغ علاوه بر اینکه طعم دهنده هستند، گرمی بوده و مصلح دوغ نیز هستند.

مقایسه