خلال بادام درختی

کاربرد: تهیه خورشت خلال بادام، انواع دسر و شیرینی­، شله زرد، مرصع پلو، قیمه نثار، ماقوت، خورشت پیچاق، قاووت.

مقایسه
دسته: