زرشک پفکی

کاربرد: برای بخشیدن عطر و طعم و زیبایی به غذا و معمولا برای غذاهایی از قبیل کوکو سبزی با زرشک، مرصع پلو، ته چین، عدس پلو، رشته پلو، زرشک پلو، ماهی شکم پر و آش زرشک.

مقایسه
دسته: