سنجد درشت

کاربرد: مصرف آن به همراه شیر به عنوان میان وعده، همچنین از پودر سنجد نیز جهت تهیه انواع حلوا، معجون و فرنی استفاده می شود.

مقایسه
دسته: